Asunnon ostajan aapinen

2 touko | 2021

Tässä postauksessa tarkastellaan pintapuolisesti ajankohtaista asuntokauppaa erityisesti ostajan näkökulmasta. Postaus on varsin ajankohtainen, sillä asuntokauppa käy kuumana tällä hetkellä. Kysyntä on korkealla ja hyvä kohde voi löytyä varsin yllättäenkin. Asunnon ostoon kannustaa myös tämänhetkiset alhaiset asuntolainojen korot.

Vaikka asuntokauppa vaikuttaakin tällä hetkellä verrattain helpolta ja toimintakenttäänsä nähden vaivattomalta puuhalta, on hyvä pitää mielessä, että niin asunto- kuin kiinteistön kaupassa ostajalla ja myyjällä on tietynlaisia vastuita ja velvollisuuksia. Asuntokaupan vaivattomuudesta huolimatta ostajan tulee olla erityisen huolellinen ostaessaan itselleen asuntoa, sillä ostajan toimenpiteet kaupassa ja kaupan jälkeen voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka vastuukysymyksiä arvioidaan mahdollisen virheen löytyessä asunnosta.

Lain mukaan ostaja ei voi vedota sellaiseen virheeseen, joka olisi ollut havaittavissa kaupan kohteeseen tutustuttaessa. Tämä on käytännössä lain sisältö sekä asunto- että kiinteistön kaupassa. Ostajalla on velvollisuus tutustua kohteeseen, jotta ostaja säilyttää oikeutensa vedota kaupan virheeseen tarvittaessa. Lähtökohta on, että ostajan tulee tutustua rakennuksen fyysisiin ominaisuuksiin pintapuolisesti tavanomaisella huolellisuudella. Kuitenkin jos ostaja havaitsee kaupan kohteessa jotain sellaista, joka herättää epäilyksen siitä, ettei kaikki kaupan kohteessa ole kunnossa, ostaja saattaa olla velvollinen suorittamaan tarkempia tutkimuksia kohteessa.
Lisäksi ostajalla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan virheestä myyjälle. Ja jotta ostaja säilyttää mahdollisuuden vedota virheeseen, ostajan tulee ilmoittaa myyjälle havaitsemistaan virheestä kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika saattaa tapauksittain olla kuin veteen piirretty viiva ja lakimiehemme suosittelevatkin, että myyjälle kannattaa ilmoittaa virheestä aikailematta, ettei oikeudenmenetyksiä pääse tapahtumaan. Viimesijainen reklamointioikeus on asuntokaupassa kaksi vuotta ja kiinteistön kaupassa viisi vuotta, ellei myyjä ole toiminut epärehellisesti, jolloin reklamointiaika saattaa pidentyä.
Jos kaipaat neuvoja asunto- tai kiinteistön kaupassa ennen asunnon ostoa tai epäillessäsi asunnon olevan jotenkin virheellinen tai sovitusta poikkeava, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin. Avustamme mielellämme asiakkaitamme mahdollisesti heidän elämänsä tärkeimmässä kaupassa.