Lakiasiaintoimisto Validit Oy:n tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Lakiasiaintoimisto Validit Oy (jäljempänä ”Validit Law”)

Y-tunnus: 3093534-1
Fredikanterassi 3 B 86
00520 Helsinki
+358 40 828 0569
info@validitlaw.fi

Validit Law noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta
(2016/679).

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Validit Lawn asiakkaan ja Validit Lawn välisen asiakas- tai
sopimussuhteen täytäntöönpanoon tai asiakaan suostumukseen sekä lakisääteisten velvoitteidemme toteuttamiseen.

Henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan

 • Mahdollisten esteellisyyksien selvittämiseen toimeksiantoa vastaanotettaessa;

 • Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi.

Käsittelemme vain käyttötarkoituksen kannalta oleellisia ja tarpeellisia henkilötietoja.

3 Käsiteltävät henkilötiedot

Validit Law käsittelee vain yksityisasiakkaidensa sekä yritysasiakkaidensa yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja.

Käsiteltävät henkilötiedot:

 • Etu- ja sukunimi

 • Osoite

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Henkilötunnus

 • Kopio henkilöllisyystodistuksesta (tarvittaessa ja erikseen sovittuna)

 • Toimeksiannon laatu

 • sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisilta henkilöiltä lisäksi työnantaja ja titteli

Lisäksi Validit Law käsittelee seuraavia tietoja:

 • toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot sisältäen myös toimeksiantojen asiasisällön oikeudellisen luokituksen sekä asiakkaiden vastapuolet

 • lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot

 • muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi

Sekä edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

4 Tietojen kerääminen

Tietoja kerätään toimeksiannon yhteydessä yksityishenkilöasiakkaalta tai yrityksen yhteyshenkilöltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä asiakkaan pyynnöstä myös muilta tahoilta, kuten esim. erinäisiltä viranomaisilta.

5 Tietojen luovuttaminen

Validit Law ei luovuta henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle mitään tarkoitusta varten ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta, ellei laki sitä edellytä tai asiakas nimenomaisesti pyydä.

6 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Validit Law ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7 Henkilötietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Henkilötietoja käsittelevät vain Validit Lawn erikseen määrittelemät henkilöt. Henkilötietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin on pääsy vain Validit Lawn erikseen
määrittelemillä henkilöillä. Digitaalinen aineisto on suojattu salasanoin. Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen takaamat rekisteröidyn oikeudet.
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä puhelimitse, postitse tai sähköpostitse Validit Lawn henkilöstöön. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Lakiasiaintoimisto Validit Oy
Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki
050 556 6961
info@validitlaw.fi
Y-tunnus 3093534-1